KURSER I PROGRAMMERINGS- OCH KANTPRESSNINGSTEKNIK.

KURSER

Vi erbjuder kundanpassade för operatörer och serviceavdelningar. Nivåanpassade kurser på såväl grundläggande och specifik nivå. För plåtbearbetningsmaskiner och styrsystem.

Kurserna sker alltid med fokus på praktiskt arbete och situationsanpassat lärande. Med syfte att öka nyttan av utrustning, material samt förlänga livslängd genom ökad förståelse.

Beroende på förkunskaper och aktuell behov går vi igenom funktion och underhåll. Med fokus på programmering, inställningar, smörjpunkter och rengöring etc.