Akutreparationer och underhållsservice på kantpressar, gradsaxar.

Vi hjälper er med de flesta kantpressarna eller gradsaxarna.
Akut som service eller säkerhetskontroll enligt AFS 1999:8.
Reservdelar, filter och oljor tillhandahåller vi med, om ni så önskar.
Serviceavtal eller på löpande muntlig överenskommelse, ni bestämmer.

Trekomp Maskinservice AB   |   Brahegatan 35, Hallska Gården   |   SE-563 32 Gränna   |   Tel. 0390-77 37  70